20/06/2022

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača i institucija u sektoru internet trgovine – unapređenje vještina i znanja u procesu kreiranja javnih politika i javnog zagovaranja

14.06.2022. U prostorijama hotela Euro odrzana je konferencija tri udruzenja potrosaca (Odzak, Doboj i Prijedor) na temu “Jačanje kapaciteta udruženja potrošača i institucija u sektoru internet […]
25/04/2022

Konferencija o internet trgovini 20.04.2022. Sarajevo

16/03/2022

Obilježavanje svjetskog dana potrošača 2022. godine

Izvještajna skupština za proteklu godinu i usvajanje financijskog izvještaja, te plan za 2022. godinu
05/11/2021

Ministar Vujanović potpisao ugovore sa udruženjima potrošača, podrška od 35.000 KM

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Mostaru potpisao ugovore s predstavnicima udruženja potrošača iz Federacije BiH o dodjeli sredstava […]
09/07/2021

Konferencija zastite potrosaca 2021.Banja Luka 30.06.2021

20/12/2019

Okrugli stol Orašje

U Orašju je jučer (03.12.) u organizaciji Udruženja građana Županije Posavske „Klub potrošača“ održan okrugli stol na temu „Prava i obaveze trgovaca i pružatelja usluga u […]
20/12/2019

Ja sam potrošač – Imam pravo biti saslušan i zastupan

28.11.2019. Održana u Hotel „Hills“ Sarajevo. Konferencija „Ja sam potrošač – Imam pravo biti saslušan i zastupan“    
18/03/2019

Obilježen Svjetski dan zastite potrosaca u Zupaniji Posavskoj

15.03.2019 godine. Na sastanku prisustvovali su clanovi Nadzornog i upravnog odbora “kluba potrosaca”ZP u Odzaku.Na sastanku usvojen je Izvjestaj o radu i Finansiski izvjestaj za 2018 […]
07/02/2019

Sjednica saveza za zaštitu potrošača BiH održana u Tuzli