Potpisan je ugovor o finansiranju Udruženja u 2022.godini