Informacija o aktivnosti Udruženja dana 25.10.2016. u Općini Domaljevac